به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار همزمان با افزایش قیمت جهانی طلا افزایش پیدا کرد.

قیمت طلا